cranel

Tens migranya?

Aquesta malaltia afecta més de 3,5 millones d’adults al estat i provoca discapacitat de moderada a greu al 42,5 % dels pacients que ho pateixen, segons la Sociedad Española de Neurología (SEN).Automedicar-se , manca de diagnostic i tractaments inadecuats son alguns dels motius que cronifiquen la migranya. La migranya es, segons la OMS, una de les 20 malaties mes discapacitant ,malgrat aixó entre el[…]